Carina

Samtal

Mental vägledning, andlig vägledning eller vägledning via samtal. När du kommer till mig kan det bli en kombination av olika tillvägagångssätt.


Du kan t ex få en guidad meditation eller annan avslappningsövning för att skapa kontakt med ditt undermedvetna sinne. Varför ska vi jobba med det undermedvetna sinnet? Anledningen är att det är så mycket effektivare. Ditt undermedvetna sinne arbetar öppet och utan ditt vanliga kritiska och logiska tänkande. Att kunna ha kontakt med sitt undermedvetna sinne är till stor hjälp också när vi arbetar med mental träning. Här får du öva på att konkretisera dina uppsatta mål, bryta livsmönster etc. I mitt arbete inspireras jag bl a av Lars-Eric Uneståhls och Johan Faskungers träningsmetoder.


Jag arbetar med den friska människans potential och är inte behandlande psykolog eller psykoterapeut. Mitt arbetssätt är unikt eftersom jag kan arbeta inom olika områden med en och samma individ, för att det ska bli en individuell och personlig utveckling. Jag möter dig med fullständig närvaro och engagemang. Naturligtvis har jag tystnadsplikt.

Context picture

Context picture

Context picture